Tại sao cờ khen thưởng của Bộ GT- VT chưa được tổ chức trao tặng?

Cập nhật ngày: 06/01/2012 - 11:22

Một đơn vị thuộc ngành giao thông ở Tây Ninh được Bộ GT-VT tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhưng 3 năm nay chưa được ngành chủ quản tổ chức trao tặng. Cho nên đơn vị này làm đơn khiếu nại và được Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng họp giải quyết.

Nhận Cờ thi đua của Bộ GT-VT qua đường bưu điện?

Ông Trần Văn Đông, Chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải - Dịch vụ hàng hoá đường bộ số 2 (gọi tắt là HTX số 2) có đơn gửi Báo Tây Ninh trình bày: Năm 2008, HTX số 2 được Bộ GT-VT tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành. Theo ông Đông, ngày 20.3.2009, ông Đông nhận được cờ thi đua xuất sắc của Bộ GT-VT qua đường bưu điện. Sau đó, HTX số 2 báo cáo Liên minh HTX tỉnh. Liên minh HTX cử ông Phan Văn Mận đến HTX số 2 tìm hiểu. Ông Đông cung cấp cho ông Mận Quyết định khen thưởng số  597/2008/BGTVT do Thứ trưởng Bộ GT-VT Ngô Thịnh Đức ký ngày 16.3.2009. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhiều lần ông Đông liên hệ Liên minh HTX tỉnh về việc trao cờ của Bộ GT-VT cho đơn vị ông nhưng không được giải quyết. Theo ông Đông, trong phong trào thi đua ngành GT-VT, toàn quốc chỉ có 17 đơn vị của 5 tỉnh được Bộ GT-VT tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là niềm tự hào của đơn vị và của ngành GT-VT nhưng không được các cơ quan liên quan quan tâm, tổ chức trao cờ và khen thưởng kịp thời. Ông Đông cũng đặt vấn đề, đúng ra kèm theo cờ thi đua phải có khoản tiền khen thưởng, phải chăng ai đó đã “ăn chặn” số tiền này?

Ông Nguyễn Hữu Ngân (đứng) phát biểu tại cuộc họp

Cờ thi đua của Bộ GT-VT do HTX trực tiếp mang về?

Tìm hiểu về vấn đề trên, chúng tôi được biết, khi ông Đông có đơn khiếu nại, ngày 21.12.2011, ông Nguyễn Tứ Hải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh có Công văn số 383/CV-LMHTX báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ như sau: “Liên minh HTX không biết HTX Vận tải – Dịch vụ hàng hoá đường bộ số 2 được tặng cờ thông qua hệ thống bình xét thi đua nào. Liên minh HTX không bình xét và đề nghị Bộ GT-VT tặng cờ cho HTX này. Cờ thi đua của Bộ GT-VT do trực tiếp Chủ nhiệm HTX Trần Văn Đông nhận từ Bộ GT-VT mang về và đã treo tại văn phòng HTX mấy năm nay rồi. Theo Luật Thi đua khen thưởng thì “người có thẩm quyền quyết định tặng hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao tặng hoặc uỷ quyền trao tặng hình thức khen thưởng đó. Liên minh HTX không được uỷ quyền nên không thể tổ chức trao tặng. Hơn nữa, cờ đã được Bộ GT-VT trực tiếp trao cho HTX, Liên minh HTX tỉnh chưa thấy được quyết định tặng thưởng và cờ thi đua của Bộ GT-VT”.

Trách nhiệm thuộc Sở GT- VT?

Sau khi nhận đơn khiếu nại của ông Đông, ngày 30.12.2011, ông Nguyễn Hữu Ngân, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức cuộc họp, có sự tham gia của đại diện Sở GT-VT, Liên minh HTX… Tại cuộc họp này, ông La Hữu Nghị, Phó Chủ nhiệm Liên minh HTX khẳng định rằng, ông Chủ nhiệm Liên minh HTX Nguyễn Tứ Hải đã nhiều lần trao đổi với ông Đông, Liên minh HTX tỉnh không thể tổ chức trao cờ cho đơn vị được, vì Liên minh HTX không phải là đơn vị đề nghị Bộ GT-VT khen thưởng. Ông Hồ Ngọc Thới, đại diện Sở GT-VT thì cho biết, từ trước đến nay, Sở GT-VT chưa tổ chức trao cờ cho các đơn vị. Ông Ngân cho rằng, cờ thi đua cấp Bộ, việc tổ chức trao không phải trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh. Theo quy định, việc trao nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chỉ tổ chức một lần. Nếu cấp ra quyết định, vì lý do nào đó không tổ chức trao thì  cấp đề nghị khen thưởng sẽ thừa uỷ nhiệm của cấp ra quyết định, tổ chức trao nhận. Tuy nhiên, trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh những năm qua, nếu các sở, ngành có yêu cầu phối hợp tổ chức trao tặng danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng của ngành thì Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phối hợp tổ chức trao tặng. Ông Ngân cho biết, trường hợp của HTX số 2, nếu nhận được Cờ thi đua của Bộ GT-VT, HTX số 2 phải báo cáo Sở GT-VT – là nơi đề nghị khen thưởng, để Sở GT-VT liên hệ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức trao tặng. Tuy nhiên, thời gian qua, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chưa nhận được đề nghị này. Ông Ngân cũng cho biết, theo quy định, cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng. Vì vậy, trường hợp của HTX số 2, do Bộ GT-VT chi tiền thưởng. Ông Ngân đề nghị Sở GT-VT kiểm tra lại hồ sơ trường hợp này và mời ông Đông đến giải quyết thoả đáng.

Qua xem xét Quyết định số 597/QĐ-BGTVT về việc tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2008 cho HTX số 2, chúng tôi nhận thấy, quyết định ghi rất rõ: “Xét đề nghị của các Sở GT-VT và theo Hội đồng thi đua – Khen thưởng Bộ Giao thông”. Ông Đông cũng cho biết thêm, năm 2009, ông đã từng đề nghị (bằng trao đổi trực tiếp) với lãnh đạo Sở GT-VT và được trả lời rằng “chờ Đại hội thi đua của tỉnh trao luôn”. Như vậy rõ ràng, theo quy định, trách nhiệm này thuộc về Sở GT-VT tỉnh nhưng không hiểu sao lại để sự việc tổ chức trao cờ thi đua của Bộ GT-VT kéo dài, gây bức xúc cho đơn vị được khen thưởng?

ĐỨC TIẾN