Pháp luật   Tin tức

Tạm dừng xét xử tại các đơn vị hành chính thực hiện cách ly xã hội 

Cập nhật ngày: 13/05/2021 - 09:39

BTNO - Toà án Nhân dân tối cao vừa có Công văn 125/TANDTC-VP ngày 11.5.2021 về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

TAND tỉnh thực hiện vệ sinh phòng xét xử.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 12.5 đến hết ngày 31.5.2021, Chánh án các Toà án tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau: Các Toà án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, phải thực hiện ngay việc tạm dừng xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp tạm giam...), nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Công chức, người lao động của Toà án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị. Phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.

Các Toà án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, cần tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang phải giải quyết. Trong thời gian này chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện danh sách cử tri...

Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chỉ đến Tòa án làm việc trong những trường hợp thực sự cần thiết; yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người trong suốt thời gian làm việc tại Toà án. Bố trí phòng xét xử trực tuyến nếu có đủ điều kiện.

Các Toà án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội thì thực hiện việc tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đảm bảo công chức, người lao động của các Tòa án đến làm việc tại trụ sở cơ quan, thực hiện nghiêm 5K, trừ các trường hợp đang phải thực hiện cách ly theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc. Ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, vụ việc liên quan đến bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, vụ việc nghiêm trọng dư luận xà hội quan tâm... Việc xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30.3.2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Toà án chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên toà, phiên họp; không tổ chức tiếp công dân, tiếp khách tại trụ sở Toà án, trừ những trường hợp thực sự cần thiết. Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Toà án. Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: Gửi đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Toà án.

Không tổ chức phiên toà, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng. Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng, chống dịch. Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử.

Khuyến cáo công chức hạn chế tiếp xúc xã hội; hạn chế tụ tập đông người; hạn chế việc di chuyển, đi lại nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Yêu cầu người đến Toà án tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính Covid-19 và lịch sử di chuyển, đi lại đến các nơi có dịch.

Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo danh sách công chức, người lao động thuộc quyền quản lý có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 hoặc đi về từ địa phương có các ca lây nhiễm trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ (có liên quan hoặc tiếp xúc với F1, F2, F3...), thực hiện làm việc tại nhà theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Khi phát hiện có trường hợp công chức, người lao động hoặc đương sự, người có liên quan đến Toà án làm việc, giao dịch dương tính với Covid-19, Chánh án Toà án, thủ trưởng đơn vị phải thông báo ngay cho cơ sở y tế hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế, chính quyền địa phương và Toà án nhân dân tối cao để được tư vấn, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch...

Ngày 12.5, TAND tỉnh có văn bản thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Từ 0 giờ ngày 12.5.2021 đến hết 24 giờ ngày 31.5.2021, TAND hai cấp  không tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Toà án, trừ những trường hợp thực sự cần thiết; tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Toà án; tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà thực hiện bằng các phương thức khác (qua dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử, các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng)...

Ảnh 0069; 0071: TAND tỉnh thực hiện vệ sinh phòng xét xử.

THIÊN DI