Tân Biên: 4 năm xử lý hơn 92% diện tích đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm

Cập nhật ngày: 22/02/2013 - 11:11

Đã có 181 hộ tự nguyện chặt hạ cây trồng không đúng mục đích với diện tích 754,316 ha.

Xử lý cao su trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp

(BTN) - Trên địa bàn huyện Tân Biên có 2 dự án rừng đặc dụng là Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và Rừng văn hoá lịch sử Chàng Riệc. Theo UBND huyện, trước khi có Quyết định 875/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tổng diện tích đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm sử dụng không đúng mục đích là 1.223,7 ha với 306 hộ. Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm trước nhưng việc giải quyết vẫn tồn đọng kéo dài.

Sau khi triển khai thực hiện Quyết định 875/QĐ-UBND ngày 13.5.2009 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh, đến cuối năm 2012, các Ban Quản lý dự án rừng đã tiến hành lập biên bản ban đầu 303 trường hợp vi phạm với diện tích 1.202,2/1.223,7 ha đạt 98,24%, đồng thời vận động các hộ vi phạm tự nguyện chặt hạ cây trồng không đúng mục đích. Đối với các hộ không chấp hành, BQL các dự án rừng phối hợp cùng UBND các xã lập biên bản vi phạm hành chính 289 trường hợp với diện tích vi phạm là 1.162,804 ha. Sau khi UBND huyện áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai, đã có 181 hộ tự nguyện chặt hạ cây trồng không đúng mục đích với diện tích 754,316 ha. Bên cạnh đó, huyện cũng đã ban hành 102 quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên khi đoàn cưỡng chế đến hiện trường thì hầu hết các hộ vi phạm đều xin tự tổ chức chặt hạ cây trồng không đúng mục đích.

Qua 4 năm thực hiện Quyết định 875, Tân Biên đã cơ bản hoàn thành việc xử lý 289/303 trường hợp vi phạm đạt tỷ lệ 95,38%, với diện tích 1.128 ha/1.223,7 ha đạt tỷ lệ 92,18%. Hầu hết các diện tích đất lâm nghiệp đã xử lý đều được giao lại cho các dự án tổ chức trồng rừng theo đúng quy định. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 198,2 ha đất lâm nghiệp chưa xử lý được, do đất có sổ đỏ, đường ranh nông- lâm chưa xác định, huyện đang chờ chủ trương của tỉnh.

Hữu Đông