BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: 9 tháng, tổng thu ngân sách đạt hơn 108% dự toán

Cập nhật ngày: 30/09/2011 - 11:54

(BTNO) – Theo UBND huyện Tân Biên, trong 9 tháng đầu năm 2011, nền kinh tế địa phương tiếp tục ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong tháng 9 là 8,660 tỷ đồng, ước thực hiện 9 tháng là 89,084 tỷ đồng – đạt 108,24% dự toán.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm thực hiện được 25.669 ha - đạt 88,36% kế hoạch năm, bằng 91,85% so cùng kỳ. Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm thực hiện được 21.226 ha – tăng 8,09% so kế hoạch, vượt 5,81% so cùng kỳ.

Trồng khổ qua lai F1- BiG49 tại xã Trà Vong

Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 9 tháng thực hiện được 248,164 tỷ đồng – tăng 23,51% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp địa phương thực hiện được hơn 202 tỷ đồng – tăng 22,55% so với cùng kỳ. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng, trong đó tăng mạnh ở ngành chế biến cao su, gia công hạt điều, may mặc, sản xuất gạch ngói, gỗ…

Cũng theo UBND huyện, Tân Biên có 2 xã được làm xã điểm xây dựng nông thôn mới là Thạnh Bình và Trà Vong. Hiện đang thực hiện công tác quy hoạch ở 06 xã, trong đó 02 xã điểm đã cơ bản hoàn thành.

NHÃ CHI