BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Bốn hộ dân tự nguyện chặt bỏ gần 19 ha cao su trồng sai mục đích

Cập nhật ngày: 10/07/2010 - 07:44
HTML clipboard

(BTNO) - Tại tiểu khu 7 và tại khoảnh 10, 11 tiểu khu 8 và 9 thuộc Khu rừng văn hoá Lịch sử Chàng Riệc, 3 hộ dân có diện tích cao su trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp đã tự nguyện chặt bỏ trên 15 ha cây cao su. Trong đó hộ ông Trương Bá Tòng tự nguyện chặt hơn 4,3 ha cây cao su  8 năm tuổi; hộ ông Lê Văn Bê chặt 3,6 ha cây cao su 8 năm tuổi và hộ ông Đào Viết Cương chặt 6,8 ha cao su 9 năm tuổi. Tại Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát, hộ ông Phùng Văn Phú cũng tự nguyện cưa hạ 3,5 ha cao su 9 năm tuổi tại khoảnh 6 tiểu khu 16 thuộc Vườn Quốc gia.

Chặt bỏ cao su trồng sai trên đất rừng

Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý dự án rừng Văn hoá Lịch sử Chàng Riệc thì diện tích đất lâm nghiệp bị các hộ dân bao chiếm và trồng cây không đúng mục đích là hơn 570 ha. Tính đến ngày 9.7, qua quá trình tuyên truyền và vận động người dân, đã có 108 hộ dân tự nguyện chặt bỏ 243 ha cây cao su và cây điều trồng trên đất dự án Rừng Văn hoá Lịch sử Chàng Riệc và Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát.

Hiện nay, các chủ dự án Rừng Văn hoá Lịch sử Chàng Riệc và Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát đã tiến hành triển khai cung cấp cây giống cho kế hoạch trồng rừng trong năm 2010 của tỉnh.

Hữu Đông


 
Liên kết hữu ích