BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 10/06/2016 - 04:32

Ban CHQS huyện Tân Biên chi trả chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc từ trần) nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách, 70 trường hợp ở Tân Biên đã được chi trả với tổng số tiền hơn 241.500.000 đồng.

Đến nay, toàn huyện có 557 đối tượng được chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62, với tổng số tiền 2.226.800.000 đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chi trả trợ cấp 1 lần cho 563 trường hợp theo Quyết định số 290 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 2.585.850.000 đồng và 149 trường hợp theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 911.700.000 đồng.

Đức Thịnh