Xã hội   Điểm tin

Tân Biên công bố quyết định về công tác cán bộ 

Cập nhật ngày: 24/06/2022 - 00:29

BTNO - Ông Lâm Thành Tâm- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Biên được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Biên.

Ông Nguyễn Ngọc Trỗi - PCT UBND huyện trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lâm Thành Tâm.

Ngày 22.6, ông Nguyễn Ngọc Trổi- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên trao quyết định của UBND huyện về việc điều động ông Lâm Thành Tâm- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Biên đến nhận công tác tại Phòng Tư pháp, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, thời hạn là 5 năm, kể từ ngày 20.6.2022.

Nguyễn Diễn