Tân Biên: Cưỡng chế chặt bỏ 4ha cao su trồng trên đất rừng

Cập nhật ngày: 02/12/2011 - 11:53

(BTNO)- Sáng 2.12, tại tiểu khu 7 và 11 thuộc khoảnh 2, khoảnh 8 Rừng VHLS Chàng Riệc, Ban chỉ đạo Giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích huyện Tân Biên đã tiến hành cưỡng chế, chặt bỏ 4ha cây cao su của ông Nguyễn Văn Khoảnh.

Phá bỏ cây cao su trồng sai mục đích trên đất rừng

Từ năm 2003, gia đình ông Nguyễn Văn Khoảnh đã cho trồng cao su trên đất lâm nghiệp thuộc khu Rừng VHLS Chàng Riệc. Đến năm 2011, sau nhiều lần đến tận nơi tuyên truyền, giải thích, vận động ông Nguyễn Văn Khoảnh giải quyết 4ha đất trồng cao su trên đất rừng, nhưng ông Khoảng vẫn cố tình dây dưa, không chấp hành theo Quyết định 875 của UBND tỉnh. Do đó UBND huyện Tân Biên đã áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Khoảnh, cưng chế chặt bỏ 4ha cao su để trồng rừng.

Hữu Đông