BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Đầu tư hơn 150 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản

Cập nhật ngày: 02/01/2014 - 04:02

Thi công láng nhựa đường giao thông nông thôn ở khu phố 4, thị trấn Tân Biên

Trong các nguồn vốn đầu tư của tỉnh và huyện, đã thực hiện mới 64 dự án, gồm: xây dựng các trạm cấp nước tập trung tại xã Trà Vong và xã Tân Bình; xây dựng Trạm y tế thị trấn Tân Biên và xã Thạnh Bình; kiên cố hóa và xây mới 35 điểm trường; làm mới, nâng cấp 70 tuyến đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng với tổng vốn trên 108 tỷ đồng; chuyển tiếp 125 dự án xây dựng trường lớp, trụ sở làm việc, nhà công vụ, đường giao thông... với số vốn 40,9 tỷ đồng; làm mới 3 tuyến đường giao thông ở các xã biên giới Tân Bình và Hòa Hiệp với số vốn hơn 1,6 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, năm 2014, huyện sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện 86 dự án từ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huyện cho các công trình cơ sở hạ tầng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đường giao thông nông thôn với tổng số vốn hơn 60,6 tỷ đồng.    

Đức Thịnh