baotayninh.vn

Công nghệ   Chuyển đổi số

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ 

Cập nhật ngày: 09/11/2023 - 20:18

BTNO - Thực hiện giải pháp “Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ” trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2023 được triển khai từ tháng 4 đến tháng 12.2023.

Lãnh đạo Huyện đoàn bàn giao bảng quét mã QR di tích lăng mộ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản (xã Trà Vong) cho chính quyền địa phương.

Huyện đoàn Tân Biên thiết kế số hóa địa điểm di tích, lịch sử trên cơ sở các bản tóm tắt di tích lịch sử đã được Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định theo hình thức quét mã QR.

Đến nay, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn và UBND các xã có di tích lịch sử thực hiện số hóa và lắp đặt mã QR của 4 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện quản lý gồm: di tích kiến trúc – nghệ thuật Tháp Chót Mạt (xã Tân Phong); di tích lăng mộ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản (xã Trà Vong); đền thờ Ông lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản (xã Mỏ Công); Khu chứng tích lịch sử tội ác quân Khmer đỏ (Pôn Pốt – Iêngsari) (xã Tân Lập).

Các bảng lắp đặt quét mã QR được lắp đặt ở nơi dễ nhìn, dễ thấy, thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan quét mã QR để thu thập, nắm thêm thông tin. Các bảng mã quét QR được thiết kế và in trên bìa cứng format kích thước 1,2 mét × 0,8 mét, bố trí lắp đặt tại vị trí trên các bảng đứng cố định.

Mã QR khu chứng tích lịch sử tội ác quân Khmer đỏ (Pôn Pốt – Iêngsari) (xã Tân Lập).

Việc số hóa các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Tân Biên theo hình thức quét mã QR nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất giàu truyền thống cách mạng huyện Tân Biên qua các ứng dụng thông minh, góp phần thực hiện Luật Di sản văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa.

Duy Phú