Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Duy trì chuẩn quốc gia chống mù chữ - phổ cập giáo dục

Cập nhật ngày: 20/12/2011 - 12:09

(BTNO)- Ngày 20.12, Ban chỉ đạo chống mù chữ – phổ cập giáo dục huyện Tân Biên đã tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng thực hiện trong năm 2012.

Khen thưởng cho các tập thể,  cá nhân  có thành tích xuất sắc trong công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2011

Trong năm qua, công tác chống mù chữ – phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện Tân Biên luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tuyên truyền, vận động và mở các lớp xóa mù chữ và lớp phổ cập. Ban chỉ đạo chống mù chữ – phổ cập giáo dục huyện và các xã , thị trấn được thành lập, đảm bảo việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác chống mù chữ – phổ cập giáo dục, 10/10 xã, thị trấn đều có trung tâm văn hóa thông tin – học tập cộng đồng.

Năm 2011 toàn huyện đã huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, duy trì đạt 99,94% tỷ lệ học sinh bậc tiểu học, 96,2% học sinh THCS và vận động được 82 học viên trong diện ra lớp xóa mù chữ. Tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học đạt  99,94%; phổ cập giáo dục bậc THCS đạt 98,5%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,8%; 10/10 xã, thị trấn đều duy trì được tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia chống mù chữ và phổ cập giáo dục THCS năm 2011.

Hội nghị đã khen thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác CMC – PCGD năm 2011.

Đức Thịnh