Tân Biên: Giải quyết được 92,18% diện tích đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm

Cập nhật ngày: 27/12/2011 - 02:35

Ngày 27.12.2011, UBND huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích năm 2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích năm 2011

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích huyện Tân Biên đã phối hợp với các ngành liên quan, các dự án và các xã có rừng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích theo Quyết định 875 của UBND tỉnh và đã vận động được 6 hộ tự nguyện chặt hạ cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp với diện tích 72,9 ha, nâng tổng số hộ tự nguyện thực hiện lên 284 hộ với diện tích 1.128 ha, đạt 92,18% diện tích đất vi phạm.

Huyện cũng đã ra quyết định cưỡng chế 4 hộ cố tình dây dưa không chấp hành với diện tích 37,3 ha. Số diện tích đất lâm nghiệp bao chiếm, các dự án đã đưa vào trồng mới 258 ha rừng, nâng tổng số diện tích đất được trồng rừng lên 868 ha, đạt hơn 77% so với diện tích đất bao chiếm được xử lý.

Tại hội nghị có 7 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng về thành tích trong công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích năm 2011.

Hữu Đông - Đức Thịnh