Tân Biên: Giải quyết nhanh tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 11/02/2011 - 10:59

(BTNO)- Năm 2010, Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích huyện Tân Biên đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ở các xã Tân Lập, Tân Bình, Hoà Hiệp và Thạnh Bình chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích thuộc dự án rừng VHLS Chàng Riệc và VQG Lò Gò - Xa Mát.

Người dân tự nguyện cưa hạ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp tại

VQG Lò Gò - Xa Mát

Sau khi tuyên truyền, người dân đã hiểu và tự nguyện chặt hạ cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều hộ tiếp tục vi phạm. Ban Chỉ đạo đã lập biên bản hơn 300 trường hợp vi phạm với diện tích hơn 1.200 ha, trong đó cây cao su hơn 450 ha, cây ăn quả gần 500 ha và cây ngắn ngày gần 280 ha. Huyện cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 222 trường hợp với diện tích hơn 780 ha.

Ban chỉ đạo huyện Tân Biên đã xử lý kiên quyết, hiện có 140 hộ vi phạm tự nguyện chặt hạ cây trồng không đúng mục đích trên diện tích 708,2 ha. Hiện nay, toàn huyện đã trồng mới được 1078,4 ha rừng, trong đó có 592,4 ha diện tích trồng rừng trên đất xử lý, qua đó đảm bảo nhanh tiến độ giải quyết tình trạng bao chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện.

Đức Thịnh