BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Hơn 2,7 tỷ đồng chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến

Cập nhật ngày: 10/02/2011 - 11:24

(BTNO)- BCH Quân sự huyện Tân Biên vừa tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 33 người với số tiền 152.800.000 đồng, trong đó 23 người được hưởng chế độ theo Quyết định 290 với số tiền 107.400.000 đồng và 10 người được hưởng chế độ 142 với số tiền 45.400.000 đồng.

BCH Quân sự huyện Tân Biên thực hiện chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng tham gia kháng chiến theo Quyết định 290, 188 và 142 của Thủ tướng Chính phủ

Tính từ năm 2007 đến nay, BCH Quân sự huyện Tân Biên đã tiến hành tiếp nhận, xác minh và tổ chức được 14 đợt trao quyết định, chi trả chế độ cho 584 người với tổng số tiền chi trả hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó có 480 người được hưởng chế độ theo Quyết định 290 với số tiền gần 2 tỷ 200 triệu đồng, 1 người theo Quyết định 188 với tổng tiền 3.750.000 đồng và 103 người được hưởng chế độ theo Quyết định 142 với tổng số tiền 571.500.000 đồng.

Hiện nay BCH Quân sự huyện Tân Biên tiếp tục nhận và giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng còn lại theo Quyết định số 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ.

Đức Thịnh