Tân Biên: Khảo sát công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản

Cập nhật ngày: 16/09/2015 - 04:00

Đoàn do ông Trần Hữu Nghĩa- Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, với sự tham gia của các ban, ngành liên quan.

Đoàn khảo sát thực tế tại mỏ khai thác đất xã Thạnh Tây.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Biên có 41 mỏ khai thác khoáng sản, trong đó 31 mỏ đã hết thời hạn khai khoáng và ngưng hoạt động.

Hiện nay còn 10 mỏ khai khoáng có giấy phép, còn thời hạn khai thác. Phần lớn là khai thác đất dùng để san lấp mặt bằng; trong đó 1 mỏ đã bị thu hồi giấy phép hoạt động, 1 mỏ ngưng hoạt động khai thác vì lý do sai phạm.

Qua khảo sát thực tế tại các mỏ khai thác đất trên địa bàn xã Tân Phong, thị trấn Tân Biên và xã Thạnh Tây cho thấy: Các cơ sở được phép cho khai thác đất đã có ý thức chấp hành đúng các quy định về khai khoáng như có đầy đủ hàng rào, đảm bảo thiết kế, xây dựng công trình, chống xói lở đất tại nơi hầm  mỏ, khai thác đúng quy định.

Tuy nhiên, trong khai thác vẫn còn một số mỏ chưa thực hiện đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt, còn chậm trễ lập hồ sơ thuê đất trong hoạt động khoáng sản...

Đoàn đã ghi nhận những mặt làm được cũng như hạn chế trong công tác quản lý của địa phương, từ đó có dự góp ý kịp thời để chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian tới.

Đức Thịnh