Tân Biên: Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng bao, lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 16/02/2012 - 11:55

(BTNO)- Ngày 16.2.2012, UBND huyện Tân Biên đã tổ chức triển khai kế hoạch tiếp tục giải quyết, xử lý tình trạng bao, lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện cho các thành viên ban chỉ đạo huyện, các ban dự án và các xã có đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Ông Lê Thiện Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2011, Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích huyện Tân Biên (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã phối hợp với các ngành liên quan, các dự án và các xã có rừng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích theo Quyết định 875 của UBND tỉnh. Ban đã vận động được 6 hộ tự nguyện chặt hạ cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp với diện tích 72,9 ha, nâng tổng số hộ tự nguyện thực hiện lên 284 hộ với diện tích 1.128 ha; ra quyết định cưỡng chế 4 hộ cố tình dây dưa không chấp hành giải tán cây trồng trái quy định trên đất rừng. Số diện tích đất vi phạm phải xử lý đạt 92,18% so với số diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm. Các dự án đã đưa vào trồng mới 258 ha rừng, nâng tổng số diện tích đất được trồng rừng lên 868 ha, đạt hơn 77% so với diện tích đất bao chiếm được xử lý.

Để tiếp tục giải quyết dứt điểm tình trạng bao, lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện, trong những tháng đầu năm 2012, Ban Chỉ đạo huyện Tân Biên cùng với các ban dự án tiếp tục kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm nhưng chưa lập biên bản để có quyết định xử lý; thực hiện cưỡng chế đối với các hộ đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính; lập phương án di dời các hộ cất nhà, chòi, các công trình xây dựng trái phép trong đất quy hoạch đất lâm nghiệp; thu hồi các giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp sai trong diện quy hoạch lâm nghiệp; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2012, đảm bảo tốt về số lượng và chất lượng.

Tại hội nghị, UBND huyện Tân Biên đã ra quyết định củng cố lại Ban chỉ đạo huyện. Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 19 thành viên do ông Lê Thiện Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban.

Đức Thịnh