Xã hội   Giáo dục

Tân Biên: Năm học mới thiếu hơn 100 giáo viên 

Cập nhật ngày: 31/08/2017 - 08:36

BTNO - Năm học 2017- 2018, trên địa bàn huyện Tân Biên có 59 điểm trường các cấp (mầm non, tiểu học và THCS), trong đó cần khoảng 116 giáo viên để đảm bảo đủ bố trí dạy bán trú và 2 buổi/ngày tại các cấp học.

Học sinh trường mầm non Tân Khai trong giờ học hát múa.

Mặc dù số lượng giáo viên tại các cấp học hiện còn thiếu, nhưng trong năm học mới, ngành Giáo dục huyện Tân Biên chỉ được giao 16 biên chế. Trong khi đó, theo chỉ tiêu tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, năm học này huyện Tân Biên sẽ phải tinh giản 12 biên chế. Điều này đang gây khó khăn cho công tác dạy và học trên địa bàn huyện.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Phòng GD&ĐT huyện Tân Biên kiến nghị Sở GD&ĐT Tây Ninh tham mưu với Sở Nội vụ và UBND tỉnh có chủ trương để huyện được hợp đồng giáo viên, nhất là ở bậc mầm non theo Đề án hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2017 – 2020) để đảm bảo đủ số lượng giáo viên, đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học mới.

Vũ Nguyệt