BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Người dân lại phá rừng trồng

Cập nhật ngày: 25/12/2010 - 06:19

(BTNO)- Sau khi thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh chặt bỏ cây cao su trồng sai mục đích trên đất rừng và được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát đầu tư trồng rừng theo quy hoạch, nhưng một số hộ gia đình vẫn lén lút chặt phá cây rừng, nhằm chiếm đất trồng cây cao su.

3,3 ha rừng trồng đã bị người dân cho máy cày tàn phá

Một trong những hộ tham gia tàn phá cây rừng có hộ của bà Lương Thị Mần (ngụ ấp Hoà Đông A, xã Hoà Hiệp) đã cố tình cày phá 3,3 ha rừng trồng tại lô 40, khoảnh 6, tiểu khu 16 Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Đây là diện tích đất được Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát hợp đồng và hỗ trợ vốn, cây giống trồng từ tháng 7.2010 theo mô hình D1K1 gồm sao, dầu xen keo tai tượng và đã được nghiệm thu cơ sở với tỷ lệ cây sống đạt 81%. Cây phát triển tốt, nhưng gia đình bà Lương Thị Mần vẫn cho máy cày cày phá, làm thiệt hại toàn bộ cây trồng.

Không chỉ riêng hộ gia đình bà Mần cố ý phá cây rừng mới trồng, một số hộ khác như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ký ở xã Tân Lập cũng đã cố ý bỏ phân hoá học trực tiếp vào gốc cây mới trồng, làm chết hàng loạt cây trồng; gia đình ông Lê Thanh Nhàn (xã Tân Bình) đã cố ý xịt thuốc trừ cỏ làm chết cây trồng. Đối với các trường hợp vi phạm này, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát đã lập biên bản chuyển cho ngành chức năng xử lý, nhằm lập lại kỷ cương theo quy hoạch trồng rừng.

Hu Đông -  Đức Thịnh