BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 

Cập nhật ngày: 18/10/2022 - 08:41

BTNO - Ngày 17.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Đến dự có ông Hồ Hùng Dũng- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện; Chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn và đại diện các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 được thực hiện từ ngày 17.10 đến ngày 18.11.2022 với các hoạt động như: tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc chăm lo cho người nghèo.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại buổi lễ phát động, các xã, thị trấn và ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện đóng góp 581 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của huyện.

Các xã, thị trấn cùng ban, ngành, đoàn thể huyện hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Qua đó, chăm lo tốt hơn cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

Nguyễn Diễn