Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Tân Biên: Quý I.2023, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 3,11% so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 19/03/2023 - 09:43

BTNO - Quý I.2023, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tân Biên ước thực hiện 1.193 tỷ đồng, đạt 24,37% kế hoạch và tăng 3,11% so cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng ước đạt 12.702,2 ha, tăng 4,07% so cùng kỳ năm 2022. Diện tích thu hoạch 6.979 ha, năng suất các loại cây trồng đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước thực hiện 347 tỷ đồng, đạt 22,51% kế hoạch, tăng 1,3% so cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ, thương mại duy trì tăng trưởng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; hàng hoá, lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt 29,18% so dự toán. Xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đạt 495/513 chỉ tiêu (đạt 96,49%). Xã Thạnh Tây được các sở, ngành tỉnh thẩm định đạt 19/19 tiêu chí. Xã Thạnh Bắc phấn đấu đạt NTM năm 2023. Xây dựng NTM nâng cao có 8/9 xã thực hiện đạt 513/525 chỉ tiêu và 103/152 tiêu chí. Hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Thạnh Tây đạt chuẩn NTM, xã Tân Lập đạt chuẩn NTM nâng cao. Được phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng 3 sản phẩm OCOP (1sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 3 sao).

Các mục tiêu văn hoá - xã hội tiếp tục thực hiện tốt, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả các chương trình về giáo dục, công nhận 10/10 xã, thị trấn duy trì chuẩn quốc gia công tác xóa mù chữ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và nội địa ổn định.

Thiên Phú