BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Ra mắt tổ xe ôm an toàn chở khách số 2

Cập nhật ngày: 29/01/2011 - 12:37

(BTNO)- Công an huyện Tân Biên đã tổ chức thành lập và ra mắt tổ xe ôm an toàn chở khách số 2 tại thị trấn Tân Biên vào chiều 28.1.2011.

Ra mắt tổ xe ôm chở khách số 2 huyện Tân Biên

Tổ xe ôm an toàn chở khách số 2 được thành lập với nhiệm vụ phục vụ chở khách trên địa bàn thị trấn, gồm 19 thành viên là quần chúng nhân dân, tự nguyện tham gia và có trách nhiệm chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông: khi tham gia giao thông phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, mặc đồng phục và thực hiện theo quy chế, quản lý của UBND Thị trấn Tân Biên; đồng thời tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương.

 Đây là tổ xe ôm an toàn chở khách thứ 2 được thành lập ở thị trấn Tân Biên, với tổng số thành viên gần 40 người tham gia, đảm bảo trật tự, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân ở địa phương.

Đức Thịnh