Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Số lượng giáo viên THCS dạy giỏi vòng huyện tăng

Cập nhật ngày: 17/03/2014 - 05:03

Giáo viên ở Tân Biên trong giờ dạy.

Tin từ Phòng GD- ĐT Tân Biên cho biết, năm học 2013-2014 có 135 giáo viên bậc THCS của huyện này đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. So với năm học trước, năm nay, số lượng giáo viên đạt danh hiệu này nhiều hơn.

Theo quy chế, để được công nhận giáo viên dạy giỏi vòng huyện, mỗi giáo viên dạy hai tiết (được quyền tự chọn). Ban giám khảo cuộc thi hội giảng vòng huyện sẽ căn cứ vào chất lượng tiết dạy và một số quy định khác liên quan để chấm điểm hai tiết dạy đó.

Trong hai tiết dạy, giáo viên tham gia hội giảng phải có ít nhất một tiết được xếp loại khá và một tiết loại tốt.

Sau phần thi thực hành, theo quy chế mới, giáo viên còn phải tham gia phần thi lý thuyết, gồm kiểm tra kiến thức về pháp luật và các quy chế, quy định của ngành Giáo dục.

Nếu được công nhận đạt yêu cầu trong phần thi lý thuyết, giáo viên sẽ làm đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (một hình thức gần giống như làm sáng kiến kinh nghiệm).

Nếu cả ba bước trên đều đạt thang điểm theo quy định, giáo viên sẽ chính thức được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trên thực tế, có nhiều giáo viên dạy rất tốt nhưng lại rớt trong phần thi lý thuyết hoặc đề tài không đạt.

Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện ngành Giáo dục thường được tổ chức trong học kỳ I của năm học và kết quả được công bố vào giữa học kỳ II.

Đ.V.T