Tân Biên, Tân Châu: Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến

Cập nhật ngày: 25/05/2015 - 05:55

* 5 năm qua (2011-2015), Hội Nông dân huyện Tân Châu không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh; đã phát triển mới 1.306 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 17.000 người, sinh hoạt ở 77 chi, 714 tổ hội.

Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, những năm qua hội viên nông dân Tân Châu tích cực hiến đất làm đường và sửa chữa, dặm vá, đóng góp nhiều ngày công và hàng chục tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Ông Lê  Văn Hiệp - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Hàng năm, có trên 98% hộ hội viên nông dân đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, cuối năm bình xét có 85-95% hộ đạt 3 tiêu chuẩn.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp Hội quan tâm. Toàn huyện có trên 10.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 63,9%. Trong đó đạt cấp Trung ương 3 hộ, đạt cấp tỉnh 295 hộ, còn lại đạt cấp huyện và xã.

Hội cũng đã vận động xây dựng quỹ hội được gần 1,4 tỷ đồng, giải quyết cho 400 hộ vay để sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống…

Dịp này, UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước; Hội nông dân huyện khen thưởng cho 24 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 06 về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh.

Ngọc Mến

 * Huyện Tân Biên hiện có trên 7.800 hội viên nông dân. Trong những năm qua, các cấp Hội nông dân trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và chủ động phối hợp với ngành chức năng mở được 190 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi cho hơn 10.500 hội viên nông dân; 

Mở 111 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 3.000 lao động nông thôn và tạo điều kiện cho 2.388 hội viên nông dân có việc làm, thu nhập ổn định.

Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hàng năm đã thu hút được hơn 11.300 hộ đăng ký tham gia và đã có hơn 6.300 hộ đạt chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lê Minh Thế tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Hội nông dân các xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho hơn 7.600 lượt hộ vay hơn 149 tỷ đồng vốn ngân hàng để đầu tư vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống kinh tế cho gia đình. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm, Hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 3,48 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, hiến hơn 13.900m2 đất làm đường với trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện Tân Biên đã phát động phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và biểu dương, khen thưởng 8 tập thể, 20 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.

Đức Thịnh