Tân Biên - Tân Châu: Triển khai phương án bố trí cho nhân dân được thụ hưởng ở khu dân cư biên giới Chàng Riệc.

Cập nhật ngày: 14/04/2012 - 05:48

Đại diện các hộ dân tham dự hội nghị

(BTNO)- Chiều 13.4.2012, tại huyện Tân Biên, UBND hai huyện Tân Biên và Tân Châu đã tổ chức hội nghị triển khai phương án bố trí đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho 197 hộ dân được thụ hưởng khu dân cư biên giới Chàng Riệc đợt I năm 2012.

Theo hồ sơ xét chọn đợt I được UBND tỉnh đồng ý phê duyệt, các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu có 197 hộ được thụ hưởng lên khu dân cư biên giới Chàng Riệc (trong đó huyện Tân Biên 107 hộ, Tân Châu 89 hộ và huyện Dương Minh Châu 1 hộ).

Tại hội nghị, ông Lê Thiện Hồ - Phó chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã thông báo đến người dân Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và triển khai những quy định về việc giao đất ở, nhà ở, đất sản xuất; quyền lợi và trách nhiệm của những hộ được thụ hưởng khu dân cư biên giới Chàng Riệc. Ban chỉ đạo sẽ tổ chức cho các hộ dân được thụ hưởng bốc thăm và giao nhà, giao đất nhằm đảm bảo công bằng, dân chủ trong việc bố trí, sắp xếp và giao đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho nhân dân theo đúng quy định.

Hội nghị đã thống nhất với phương án sắp xếp và bố trí đưa dân lên khu dân cư biên giới Chàng Riệc trong thời gian tới. Một số ý kiến từ phía nhân dân đề nghị các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ về vốn để nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi; quy hoạch các công trình phúc lợi công cộng và quan tâm hỗ trợ cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Đức Thịnh