BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tập huấn công tác bảo hộ lao động và kỹ năng thương lượng tập thể

Cập nhật ngày: 23/05/2014 - 06:17

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai những nội dung cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức bộ máy về bảo hiểm lao động ở cơ sở lao động gồm: Hội đồng bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, bộ phận an toàn vệ sinh lao động, bộ phận y tế tại cơ sở, mạng lưới an toàn – vệ sinh viên, trách nhiệm, nhiệm vụ của quản đốc phân xưởng, tổ trưởng tổ sản xuất, các phòng ban…

Các đại biểu cũng đã được tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trang bị những kỹ năng thương lượng, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể phù hợp với pháp luật quy định và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương pháp xây dựng bản dự thảo thỏa ước lao động tập thể và các kỹ năng trong quá trình thương lượng thỏa ước lao động tập thể.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thông qua việc thương lượng và ký kết Thoả ước lao động tập thể hàng năm tại đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ CĐCS sẽ góp phần đảm bảo tính chặt chẽ về mặt pháp lý, có lợi cho người lao động và cả doanh nghiệp, đơn vị.

Đức Thịnh