Tân Biên: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 

Cập nhật ngày: 24/11/2020 - 09:00

BTNO - Ngày 23.11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Tân Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2020 cho hơn 300 học viên là thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện và điều tra viên ở các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch số 2781/KH-UBND ngày 10.11.2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Những quy định về việc thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; danh sách hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo và các hộ có khả năng rơi xuống hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Các học viên cũng đã được hướng dẫn các biểu mẫu thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn và khu vực thành thị năm 2020 đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, sát với thực tế.

Cuộc điều tra, rà soát được tiến hành từ nay và hoàn thành báo cáo gửi về UBND huyện Tân Biên trước ngày 18.12.2020.

Đức Thịnh