Tân Biên: Tập trung nâng cao chất lượng công tác Đoàn ở cơ sở

Cập nhật ngày: 04/12/2011 - 07:23

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn ở Tân Biên đã không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng, hoàn thiện tổ chức để luôn xứng đáng là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên.

Khám bệnh cho người nghèo xã Thạnh Tây

Tuy nhiên, công tác thanh niên ở các cơ sở Đoàn hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tân Biên là một huyện nông thôn, biên giới nên việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn còn tuỳ thuộc nhiều vào mùa vụ nông nghiệp, việc làm. Đa số thanh niên phải lao động kiếm sống với các công việc theo mùa vụ như: cạo mủ cao su, làm thuê công nhật, hợp đồng ngắn hạn trong các công ty mua bán nông sản, hàng hoá qua lại biên giới… Do đó, để duy trì và phát triển nâng cao hiệu quả phong trào Đoàn, đảm bảo tính sôi nổi và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia là một bài toán khó đối với tổ chức Đoàn hiện nay. Giải pháp nào để đổi mới chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở, làm sao để hoạt động Đoàn ở cấp chi đoàn không còn mang tính hình thức, đáp ứng nhu cầu, sự mong mỏi của đại bộ phận thanh niên huyện nhà là điều trăn trở của không ít cán bộ Đoàn hiện nay.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Huyện đoàn Tân Biên đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đoàn ở cơ sở. Giải pháp trước hết là tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, tăng cường đưa cán bộ Đoàn chuyên trách xuống cơ sở. Hằng năm, Huyện đoàn đều xây dựng kế hoạch phân công cán bộ phụ trách cơ sở, luân phiên phụ trách địa bàn, hằng quý có đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác của từng địa bàn phụ trách. Qua đó, Huyện đoàn nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên, để có định hướng, chỉ đạo kịp thời. Mặt khác, cán bộ đi cơ sở sẽ hỗ trợ, giúp đỡ góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, xây dựng thêm mô hình hoạt động mới. Đồng thời, những cán bộ Đoàn chuyên trách này còn được rèn huyện trong môi trường hoạt động tại cơ sở, có thêm kinh nghiệm thực tiễn để làm tốt hơn công tác chỉ đạo hoặc tham mưu.

Giải pháp kế tiếp là đào tạo, huấn luyện, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Đoàn, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở đúng theo Quy chế cán bộ Đoàn kèm theo Quyết định 289-QĐ/TW ngày 8.2.2010 của Ban Bí thư TW Đảng. Hằng năm, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn cơ sở.

Giải pháp tiếp theo là đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi đoàn. Các cơ sở Đoàn luôn chủ động, tích cực tìm và nhân rộng mô hình hay, mới lạ; đội ngũ cán bộ Đoàn nhất là Bí thư và Phó Bí thư các xã, Thị trấn chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt và thường xuyên luân chuyển địa điểm sinh hoạt tạo không khí thoải mái, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên.

ĐVTN huyện Tân Biên ra quân trồng cây xanh

Một giải pháp nữa mang tính cộng đồng là các chi đoàn mạnh thuộc khối cơ quan, lực lượng vũ trang, đoàn trường THPT tăng cường kết nghĩa, giao lưu và giúp đỡ các chi đoàn ấp, khu phố có chất lượng sinh hoạt trung bình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi đoàn này. Định kỳ hằng quý, hoặc nhân các sự kiện, các ngày lễ lớn, các chi đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động chung như: giao lưu văn hoá văn nghệ, TDTT, về nguồn, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, làm công tác xã hội, phối hợp lập đội, nhóm tham gia các hội thi. Song song đó, các chi đoàn ấp, khu phố cũng có thể kết hợp với nhau để trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, phổ biến những kinh nghiệm, mô hình hay; thảo luận, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn.

Một giải pháp được Ban chấp hành chi đoàn, Ban Thường vụ Đoàn cấp cơ sở ở Tân Biên quyết tâm thực hiện là luôn chủ động đăng ký làm việc với cấp uỷ Đảng ít nhất một tháng một lần. Qua đó tham mưu cho cấp uỷ về công tác lãnh đạo thanh niên, tranh thủ được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp của các ngành trong hoạt động phong trào.

Những giải pháp này tuy không mới, nhưng là những biện pháp cơ bản và đang được áp dụng trong phong trào Đoàn ở Tân Biên thời gian qua, hiện đang phát huy hiệu quả. Việc làm này góp phần đổi mới, nâng cao được chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở, chuẩn bị những bước đi vững chắc cho cơ sở, làm nền tảng kiên cố cho hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Tân Biên trước thềm đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đào Nguyên Vũ