BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Thêm hai hộ tự nguyện phá bỏ cây cao su

Cập nhật ngày: 15/04/2010 - 05:46

Chặt bỏ cao su trồng trái phép trên đất rừng

Đó là hộ của ông Đào Mạnh Lập và ông Nguyễn Văn Xuân ở huyện Tân Biên. Sau khi được UBND huyện Tân Biên phân tích và vận động, hai ông đã tự nguyện chặt bỏ số cao su trồng trái phép trên đất rừng. Cụ thể, hộ ông Đào Mạnh Lập đã chặt bỏ 3 hecta cao su trồng từ năm 2004 tại khoảnh 8 tiểu khu 7 thuộc Khu rừng Văn hoá - Lịch sử Chàng Riệc; và hộ ông Nguyễn Văn Xuân chặt bỏ 8,3 hecta cao su trồng năm 2001 tại khoảnh 6 tiểu khu 16 thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Đây là 2 gương điển hình thứ ba trên địa bàn huyện Tân Biên đã tự nguyện chặt bỏ số cao su trồng trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc khu vực rừng Văn hoá - Lịch sử Chàng Riệc. Việc làm này thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân và sự tôn trọng, chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước.

Hữu Đông