BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Thu ngân sách đạt trên 33% dự toán năm 2012

Cập nhật ngày: 11/04/2012 - 12:01

Hoạt động tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Biên

(BTNO)- Trong quí I năm 2012, kinh tế trên địa bàn huyện Tân Biên tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 88 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó doanh nghiệp địa phương chiếm hơn 76 tỷ đồng, tăng hơn 23%.

Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện cũng có bước phát triển nhanh, đa dạng, với nhiều loại hình phong phú, các ngành nghề thu mua, chế biến cũng có bước phát triển khá.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được hơn 41 tỷ 200 triệu đồng, đạt trên 33% dự toán cả năm, trong đó thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh được hơn 34 tỷ đồng- đạt hơn 41%, thu khác ngân sách được hơn 1,2 tỷ đồng- đạt trên 30%, các khoản thu tại xã được hơn 340 triệu đồng- đạt gần 38% so với dự toán năm 2012.

Đức Thịnh