Tân Biên: Tích cực xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Cập nhật ngày: 14/03/2012 - 05:51

(BTNO)- Ngày 13.3.2012. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) huyện Tân Biên đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào TDĐKXDĐSVH

Trong năm qua, Ban chỉ đạo huyện đã phối hợp đẩy mạnh thực hiện các phong trào “đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân”, gắn thực hiện các tiêu chí phong trào TDĐKXDĐSVH với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp đã tập trung vận động xây dựng các tổ xoay vòng vốn không tính lãi được hơn 580 triệu đồng giúp cho hơn 400 hộ làm kinh tế phát triển đời sống gia đình; vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” được 1 tỷ 800 triệu đồng; xây dựng 164 căn nhà ĐĐK cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; tham gia hoà giải thành nhiều vụ việc mất đoàn kết trong nhân dân, góp phần giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, các hộ dân trên địa bàn cũng đã tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động TDĐKXDĐSVH. Năm 2011, toàn huyện có hơn 22.300 hộ đăng ký gia đình văn hoá, qua bình xét cuối năm đã có hơn 21.400 hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá, chiếm trên 94% so với số gia đình đăng ký; 50/51 ấp/khu phố đạt chuẩn ấp/khu phố văn hoá. Riêng các xã Thạnh Tây, Thạnh Bình và Mỏ Công đã giữ vững danh hiệu xã văn hoá năm 2011.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 14 tập thể, 19 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVH năm 2011.

Đức Thịnh