Tân Biên: Tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

Cập nhật ngày: 19/05/2017 - 01:45

BTNO - Có trên 52.200 liều vắc xin đã được tiêm cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tân Biên.

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn bò ở xã Thạnh Bình.

Sau 2 tháng ra quân thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1.2017, Trạm thú y Tân Biên đã phối hợp tiêm trên 52.200 liều vắc xin cho đàn trâu, bò, heo và gia cầm trên địa bàn huyện.

Trong đó, đã tiêm hơn 5.200 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; trên 12.000 liều vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn cho đàn heo và 35.000 liều vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, đạt 100% so với kế hoạch.

Để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, Ban chỉ đạo huyện Tân Biên khuyến cáo chủ các trang trại và các hộ chăn nuôi chủ động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra cho đàn gia súc, gia cầm ở địa phương.

 ĐứcThịnh