BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tiếp nhận hồ sơ thụ hưởng Khu dân cư biên giới Chàng Riệc

Cập nhật ngày: 04/08/2011 - 01:14

(BTNO)- Ban chỉ đạo xây dựng khu dân cư biên giới Chàng Riệc – huyện Tân Biên đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt đối tượng thụ hưởng khu dân cư biên giới Chàng Riệc.

Bản đồ quy hoạch khu dân cư biên giới Chàng Riệc

Các đối tượng được xét thụ hưởng khu dân cư biên giới Chàng Riệc nằm trong tiêu chí: các hộ nghèo có đất sản xuất trong diện tích đất rừng mà trước đây địa phương đã quy hoạch thu hồi, giao lại cho các dự án nông, lâm trường tổ chức sản xuất và hiện nay không có đất sản xuất; các hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện không còn đất sản xuất; các hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số ở các vùng khác trong tỉnh hiện không có đất sản xuất.

Qua 10 ngày tiếp nhận hồ sơ (từ 25.7 đến 4.8.2011) huyện Tân Biên đã nhận được 147 hồ sơ xin xét duyệt thụ hưởng khu dân cư biên giới Chàng Riệc. Theo ban chỉ đạo, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 8.8.2011, sau đó sẽ được chuyển về các xã, thị trấn thẩm định, xét duyệt công khai tại địa phương. Ban chỉ đạo huyện sẽ tiến hành thẩm định, xét duyệt lại vào ngày 18.8.2011.

Đức Thịnh