BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tổng giá trị sản xuất năm 2009 đạt hơn 1.455 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 18/12/2009 - 02:57

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong 2 ngày 17 và 18.12.2009, HĐND huyện Tân Biên đã tiến hành kỳ họp lần thứ 14 khoá IX, nhiệm kỳ (2004 - 2011).

Trong phiên họp ngày 17.12, ông Nguyễn Văn Thông - Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009, nêu rõ:

Trong năm qua. tổng giá trị gia tăng (VA) trên địa bàn huyện Tân Biên đạt hơn hơn 774 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2008; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.455 tỷ đồng, tăng 10,19%; tổng thu ngân sách trên địa bàn được hơn 151 tỷ đồng, tăng 6,21% so với chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,202 triệu đồng trên năm. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng được hơn 49.000 ha, tăng 0,44 % so vơi cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây lâu năm hơn 22.000 ha, diện tích cây hàng năm hơn 27.200 ha, riêng diện tích cây cao su trồng mới gần 1.200 ha, nâng tổng số toàn huyện lên hơn 19.200 ha.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 274 tỷ đồng tăng 10,03% so với năm 2008; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 18% so với cùng kỳ…

Kỳ họp đã triển khai phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010 và đã được nghe các ngành báo cáo chuyên đề về thu, chi ngân sách năm 2009, kế hoạch thu chi ngân sách năm 2010; Tình hình sử dụng đất, bao chiếm đất lâm nghiệp, tình hình giải quyết tranh chấp đất đai, kết quả giám sát kinh tế, xã hội của hội đồng nhân dân; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp,  công tác kiểm sát, xét xử … và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

HỮU ĐÔNG - ĐỨC THỊNH