Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Trên 82% trẻ năm tuổi được phồ cập giáo dục mầm non

Cập nhật ngày: 17/04/2012 - 05:20

(BTNO)- Trong những năm qua, huyện Tân Biên đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường học ở 10/10 xã, thị trấn và đầu tư mua sắm trang, thiết bị phục vụ cho giáo dục ở các đơn vị trường mầm non, mẫu giáo, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu giáo dục cho trẻ 2 buổi/ngày. Huyện cũng đã thành lập Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ năm tuổi của huyện và các xã, thị trấn trong huyện.

Cô và trò Trường mẫu giáo 2.9

Ban chỉ đạo đã cùng với các đơn vị trường học và các cấp, các ngành tập trung điều tra, khảo sát, nắm chắc số trẻ từ 0 đến 5 tuổi và tuyên truyền vận động đưa trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ 5 tuổi ra lớp trước khi vào lớp Một.

Năm 2011, toàn huyện đã huy động được hơn 1.270 trẻ năm tuổi ra lớp, đạt trên 82% so với tổng số trẻ năm tuổi trong huyện, trong đó 100% số trẻ năm tuổi được huy động đã hoàn thành chương trình PCGDMN, trên 94% số trẻ đạt tỷ lệ chuyên cần. Xã Tân Lập và thị trấn Tân Biên huy động trẻ năm tuổi ra lớp đạt trên 90%, các xã còn lại huy động đạt từ 70% đến 90%.

Năm 2012, các xã Thạnh Tây, Tân Lập và thị trấn Tân Biên phấn đấu được công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ năm tuổi.

Đức Thịnh