BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Xuống giống vụ mùa tăng hơn 14% kế hoạch

Cập nhật ngày: 18/10/2012 - 05:09

(BTNO)- Tính đến nay, bà con nông dân huyện Tân Biên đã kết thúc việc xuống giống vụ mùa năm 2012 với diện tích hơn 7.100 ha cây ngắn ngày các loại,  đạt hơn 14% so với kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Diện tích cây mì của bà con nông dân xã Tân Phong

Trong đó các cây trồng chính như mì được hơn 2.050 ha , tăng hơn 66% so với kế hoạch, cây lúa được gần 4.200 ha, tăng 11%, diện tích rau màu các loại cũng đều đạt cao so với kế hoạch. Vụ Hè thu, bà con nông dân đã thu hoạch được hơn 4.300 ha diện tích gieo trồng, nhìn chung năng suất và sản lượng các loại cây trồng đều đạt theo kế hoạch đề ra.

Hiện nay số diện tích xuống giống đang xuất hiện các bệnh sương mai, sâu xanh, sâu đục trái trên hơn 60ha rau các loại; bệnh đạo ôn trên cây lúa chiếm hơn 12ha; rệp sáp bột hồng xuất hiện trên 45,6ha diện tích cây mì ở hầu hết các xã. Bà con nông dân cần theo dõi thường xuyên và phòng trị kịp thời để đảm bảo tốt cho sự tăng trưởng và phát triển của các loại cây trồng.

Đức Thịnh