Tân Châu: 10 năm thực hiện phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”

Cập nhật ngày: 19/05/2012 - 03:58

(BTNO)- Ban CHQS huyện Tân Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2002 - 2012.

Khen thưởng các tập thể và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

Trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” từ năm 2002 đến 2012, Ban CHQS huyện Tân Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt 6 nội dung của phong trào thi đua. Các đơn vị luôn được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, tích cực chủ động phát huy tốt tinh thần tự lực tự cường, huy động đóng góp quỹ, vốn và nhiều công sức của bộ đội, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên để tập trung xây dựng, tu sửa và nâng cấp doanh trại, bảo đảm đủ diện tích sinh hoạt, làm việc cho cán bộ chiến sĩ; các loại doanh cụ được bố trí sắp xếp gọn gàng phù hợp với yêu cầu sử dụng.

Từ phong trào thi đua, doanh trại các đơn vị đã có được vẻ khang trang, sạch đẹp hơn, cảnh quan môi trường được cải thiện, góp phần xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, an tâm công tác và gắn bó với các đơn vị. Song song đó, Ban CHQS huyện đã đầu tư 7 tỷ đồng để xây dựng Sở Chỉ huy cơ quan Quân sự huyện, đại đội bộ binh 1, nhà nghỉ cho bộ đội. Công tác bảo quản, sửa chữa doanh trại được các đơn vị chú trọng, nhiều đơn vị đã chủ động bằng nguồn thu từ tăng gia sản xuất và các hoạt động khác, đóng góp trên 2.000 ngày công lao động để sửa chữa doanh trại, doanh cụ, hệ thống điện nước...

Tại hội nghị, đã có 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2002 – 2012 được Ban CHQS huyện Tân Châu khen thưởng.  

Công Điều