Tân Châu: 525 hộ cam kết chặt bỏ gần 1.000 ha cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 10:42

Đại diện các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện.

Ngày 17.11.2009, UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện theo Quyết định 875 của UBND tỉnh. Đến dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Ban chỉ đạo 1070, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Tân Châu, Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và đại diện các địa phương trong huyện.

Theo số liệu thống kê, ở Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng thuộc địa bàn huyện Tân Châu có đến hơn 3.700 ha đất lâm nghiệp bị hơn 1.500 hộ bao chiếm sử dụng không đúng mục đích. Thời gian qua, lãnh đạo huyện Tân Châu đã hết sức nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động và bước đầu đã đạt được kết quả khả quan. Trước khi tiến hành thực hiện Quyết định 875, chính quyền các cấp ở huyện Tân Châu họp các hộ dân vi phạm phổ biến chủ trương, kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích và phối hợp các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đến các hộ dân vi phạm. Đến nay trên địa bàn huyện Tân Châu đã có 525 hộ vi phạm cam kết chấp hành, tự giác chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích để trồng lại rừng với tổng diện tích đăng ký chặt bỏ là 995,2 ha. Trong số đó, đến nay đã có hơn 170 hộ thực hiện chặt bỏ 268,5 ha cây trồng không đúng mục đích, gồm: 110 ha cao su, 150 ha mì, còn lại là diện tích trồng cây điều. Từ đó, vụ trồng rừng năm nay huyện Tân Châu thực hiện trồng mới được 474 ha- đạt 116% chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là năm huyện Tân Châu trồng mới rừng đạt diện tích cao nhất so với nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, do khối lượng công việc quá nhiều lại thực hiện trong thời gian rất ngắn nên số lượng hộ và diện tích còn lại phải xử lý là rất lớn, đồng thời công tác điều tra, thống kê phân loại đối tượng thuộc diện xử lý có khi còn sai sót. Trong thời gian tới, huyện Tân Châu tiếp tục nỗ lực giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm để thiết kế diện tích trồng rừng cho vụ sau.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo 1070 tỉnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Tân Châu trong việc giải quyết bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích và kết quả bước đầu đạt được hết sức quan trọng. Tuy nhiên khối lượng công việc còn lại rất lớn, lãnh đạo huyện phải tiếp tục tập trung chỉ đạo để cuối năm 2009 việc giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp theo Quyết định 875 cơ bản hoàn thành.

Tại hội nghị, UBND huyện Tân Châu đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 28 cá nhân, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh.

Sơn TrẦn