Tân Châu: 89 hộ dân nhận nhà trong Khu dân cư biên giới Chàng Riệc

Cập nhật ngày: 24/04/2012 - 10:40

(BTNO)- Vừa qua, Đoàn lãnh đạo huyện Tân Châu cùng lãnh đạo 12 xã/thị trấn đã tổ chức đưa 89 hộ dân của huyện Tân Châu được xét thụ hưởng khu dân cư biên giới Chàng Riệc đến nhận nhà ở, đất ở tại khu dân cư biên giới Chàng Riệc thuộc huyện Tân Biên.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Hưng) trước ngôi nhà mới được cấp trong khu dân cư biên giới Chàng Riệc

Được biết, mỗi hộ được Ban chỉ đạo khu dân cư biên giới Chàng Riệc giao cho 1.000m2 đất ở, 1ha đất sản xuất và một căn nhà rộng 42m2; tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng cùng hệ thống nước sạch, điện lưới sinh hoạt hoàn chỉnh. Được nhận nhà và đất sản xuất, các hộ gia đình đã hết sức phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

Trong đợt I năm 2012, huyện Tân Châu có 89 hộ dân được xét thụ hưởng từ khu dân cư biên giới Chàng Riệc, trong đó có 77 hộ dân tộc kinh và 11 hộ thuộc dân tộc thiểu số.

Ngọc Mến- Chí Thành