Tân Châu: 9 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng chậm

Cập nhật ngày: 16/09/2014 - 02:35

Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm, thủy sản có tốc độ tăng trưởng chậm so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng đến nay được trên 57.000 ha, diện tích các cây trồng chính như mía, mì, cao su giảm 2,15% so cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng các cây trồng chính trên địa bàn huyện giảm so cùng kỳ.

Về chăn nuôi, đàn gia súc gia cầm tiếp tục được phát triển ổn định, không xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm.

Đối với hoạt động lâm nghiệp, trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 125 vụ vi phạm về bảo vệ rừng, phá rừng, khai thác rừng, mua bán- vận chuyển- cất giấu lâm sản trái phép. Ngoài ra còn xảy ra 9 vụ cháy rừng gây thiệt hại 3,45 ha rừng.

Các dịch vụ Bưu chính viễn thông, tín dụng, ngân hàng đều phát triển. Công tác thu ngân sách tính đến ngày 6.9 đạt 40,39% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật tiếp tục được duy trì ổn định. Các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện tốt.

Công tác xây dựng nông thôn mới đến nay có 1 xã đạt 14/19 tiêu chí là xã Thạnh Đông; xã Tân Hưng đạt 13 tiêu chí; còn lại các xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế: kinh tế của huyện tăng trưởng chậm; tiến độ thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; tình hình thiệt hại về người và tài sản do mưa to kèm lốc xoáy xảy ra nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn xảy ra. Tiến độ thực hiện thi hành án dân sự chậm. Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình phạm pháp hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp tiếp tục diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông còn tăng cao…

Thụy Thảo