Tân Châu, Bến Cầu: Phát động chương trình tiết kiệm điện trong cộng đồng

Cập nhật ngày: 01/05/2014 - 08:26
Lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời thay cho việc sử dụng máy nước nóng bằng điện năng. Ảnh minh hoạ.

* Theo báo cáo của Điện lực Tân Châu, trong năm 2013, ngành phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và xã Thạnh Đông tổ chức chọn 3 ấp tiêu biểu triển khai chương trình tiết kiệm điện, gồm các ấp Thạnh Nghĩa, Thạnh Hưng và Thạnh Quới, được 100% số hộ trong 3 ấp đồng tình hưởng ứng.

Ngành Điện cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã đã tăng cường công tác giám sát việc sử dụng điện ở các công trình chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; khuyến khích người dân lắp đặt bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời có khuyến mãi; thực hiện chương trình đổi đèn sợi đốt bằng đèn compact….

Kết quả năm 2013 toàn huyện tiết kiệm được trên 5.866.000 kWh, đạt trên 120% kế hoạch.

Năm 2014, Điện lực Tân Châu triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình tiết kiệm điện với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, gồm MTTQ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn và Liên đoàn lao động huyện. Các cơ quan này sẽ tổ chức lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các giải pháp thực hành tiết kiệm điện trong các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện.

Chí Thành

 * Năm 2013, Điện lực Bến Cầu phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể huyện Bến Cầu tiến hành phổ biến một số công văn hướng dẫn về tiết kiệm điện và phát động chương trình “ấp văn hóa-khu phố văn hóa tiết kiệm điện”, chọn ấp Long Châu xã Long Khánh làm điểm.

Theo đó, có 100% hộ gia đình trong 2 ấp Long Châu và ấp Long Cường đăng ký tham gia chương trình. Đã thực hiện tiết kiệm điện được 2,2 triệu kWh, đạt trên 150% kế hoạch.

Từ những kết quả được, năm 2014, Điện lực Bến Cầu tiếp tục phát động chương trình “ấp văn hóa-khu phố văn hóa tiết kiệm điện” và chọn ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận làm điểm.

Nguyễn Thiện