BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Các chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so kế hoạch

Cập nhật ngày: 17/09/2013 - 06:13
9 tháng đầu năm, tổng diện tích cây trồng trên địa bàn huyện được hơn 58.000 ha, đạt trên 94% so kế hoạch.

(BTNO)- Theo UBND huyện Tân Châu, 9 tháng đầu năm, tổng diện tích cây trồng trên địa bàn huyện được hơn 58.000 ha, đạt trên 94% so kế hoạch. Các cây trồng chính như: cây cao su trên 36.000 ha, trong đó trồng mới 597 ha, đạt 101% kế hoạch; cây khoai mì trên 10.000 ha, đạt 82% kế hoạch; cây mía gần 7.300 ha, đạt 94,55% kế hoạch.

Thu hoạch mía trên địa bàn huyện.

Ước tổng đàn gia súc gia cầm đạt trên 353.000 con, trong đó gia súc trên 27.000 con, gia cầm trên 326.000 con. Công tác tiêm phòng các bệnh cho gia súc gia cầm cũng được chú trọng, đến nay không phát sinh dịch bệnh.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, hiện đã có 2 xã đạt 9 tiêu chí là xã Thạnh Đông và xã Tân Hưng; 2 xã đạt 8 tiêu chí là xã Tân Đông và Suối Ngô; 6 xã đạt 6 tiêu chí và 1 xã đạt 5 tiêu chí.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối  năm 2013, UBND huyện Tân Châu nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: các chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so kế hoạch đề ra; số vụ vi phạm các quy định pháp luật của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn xảy ra. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm xảy ra 123 vụ, giảm 2 vụ so cùng kỳ; khối lượng thực hiện và tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chậm, nhất là đối với các công trình giao thông; tiến độ thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ thi hành án chậm, đến nay chỉ đạt  trên 57%, việc vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện chỉ mới đạt 42,63%...

Chí Thành