Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Các trường học thực hiện công tác thu và quản lý các khoản thu đúng quy định

Cập nhật ngày: 29/03/2023 - 13:55

BTNO - Đoàn giám sát HĐND huyện do ông Võ Thành Công- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tân Châu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện về công tác thu và quản lý các khoản thu của các trường học trên địa bàn huyện.

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện có 52 đơn vị trường học, đến năm học 2022-2023 sáp nhập 7 trường mần non và tiểu học, còn 45 trường với 86 điểm, tổng số biên chế 1.211 giáo viên và 105 người hợp đồng theo Nghị định 68/2000 của Chính phủ, toàn huyện thiếu trên 210 giáo viên.

Công tác thu, chi các khoản đóng gióp tự nguyện, cơ bản các trường thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; các khoản thu thỏa thuận bảo đảm nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích; mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh học sinh; thực hiện công khai các khoản thu đến toàn thể phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện các khoản thu, quản lý và sử dụng các khoản thu của các trường học và tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được giám sát. Đồng thời, đề nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện thu và quản lý, sử dụng các khoản thu đã được đoàn giám sát chỉ ra.

Chú trọng thực hiện công tác kế toán, quyết toán, thống kê các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật, ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo tài chính hàng năm. Bảo đảm chi đúng mục đích và việc thu, chi các khoản cần thực hiện trên cơ sở thống nhất cao giữa phụ huynh học sinh và nhà trường; thực hiện chặt chẽ công tác xã hội hóa giáo dục; chú trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường giáo dục thân thiện, để mỗi ngày đến trường là mỗi ngày vui của các em, các cháu; góp phần củng cố niềm tin của phụ huynh và cộng đồng dân cư vào sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.

Thụy Thảo - Hoàng Diệu