BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Cân nhắc trong việc cắt giảm những công trình XDCB

Cập nhật ngày: 05/04/2011 - 11:06

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng vốn từ các nguồn vốn đầu tư cho tất cả các công trình XDCB trên địa bàn huyện là 118,3 tỷ đồng. Trong đó gồm: các công trình do tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 26,45 tỷ đồng; các công trình vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 68,9 tỷ đồng và vốn XDCB tập trung từ nguồn ngân sách của huyện là 22,89 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn huyện Tân Châu có nhiều công trình XDCB mới đang tạm ngưng triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết kế hoạch tổng vốn chi XDCB tập trung của ngân sách huyện năm 2011 là 17,33 tỷ đồng, trong đó phân khai 1 tỷ đồng cho UBND thị trấn Tân Châu trong thời kỳ ổn định để chỉnh trang đô thị, còn lại 16,33 tỷ đồng đầu tư XDCB các công trình trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã có quyết định phân khai kế hoạch vốn đầu tư, bao gồm: 6 công trình chuyển tiếp; 12 công trình đầu tư xây dựng mới và chuẩn bị đầu tư. Các công trình chuyển tiếp có tổng vốn đầu tư là hơn 9 tỷ đồng, năm 2010 phân khai với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng thì vẫn đang tiếp tục triển khai thi công. Riêng 12 công trình đầu tư xây dựng mới với tổng vốn đầu tư là hơn 13,5 tỷ đồng, năm 2011 bố trí tổng kinh phí là 9,5 tỷ đồng thì đang tạm ngưng triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm đầu tư XDCB nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhiều khu vực trồng mía không có kênh tiêu bị ngập trong mùa mưa

Theo đánh giá của Ban quản lý dự án đầu tư huyện thì trong 12 công trình dự kiến tạm ngưng triển khai trong năm 2011 từ nguồn vốn ngân sách tập trung của huyện Tân Châu có 5 công trình khá bức thiết. Trong đó có: 3 công trình xây dựng trường học là Trường THCS Tân Hoà, THCS Bổ Túc và Trường Mầm non thị trấn Tân Châu phải xây dựng kịp thời để đáp ứng yêu cầu gia tăng học sinh trong năm học tới; 1 công trình nâng cấp đường số 5 Tân Xuân, Tân Phú đang hư hỏng nặng và đã công bố với người dân; 1 công trình xây dựng nhà tang vật cho Hạt Kiểm lâm vì nhiều năm nay chưa có khiến tang vật không nơi lưu giữ, gây hư hỏng. Theo đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư của huyện Tân Châu thì nếu như chưa thực sự cần thiết thì nên tiếp tục đầu tư cho 5 công trình này, chỉ thực hiện cắt giảm 7 công trình mà thôi. Còn nếu thực sự cần thiết thì huyện sẽ thực hiện cắt giảm cả 12 công trình xây dựng mới theo tinh thần chỉ đạo chung để góp phần cùng cả tỉnh thực hiện tốt nhất tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Riêng về nguồn vốn của tỉnh giao về cho huyện làm chủ đầu tư, trong năm 2011 phân bổ triển khai 4 công trình chuyển tiếp gồm: kênh tiêu 4 xã biên giới có tổng vốn đầu tư là 1,5 tỷ đồng; kênh tiêu Hội Thạnh, xã Tân Hội có vốn đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng; kênh tiêu Hội Thành, xã Tân Hội có vốn đầu tư 8,37 tỷ đồng và kênh tiêu Tân Hà, xã Tân Hà có vốn đầu tư là hơn 3 tỷ đồng. Trong 4 công trình, có công trình kênh tiêu Hội Thành đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 với nguồn vốn đầu tư là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự kiến cắt giảm nguồn vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng của công trình này trong năm 2011. Theo UBND huyện Tân Châu thì thực tế công trình này đã và đang gây bức xúc, cần phải được tiếp tục bố trí vốn đầu tư để kịp thời xây dựng nhằm đạt mục tiêu phòng chống lụt bão. Bởi vì trong những năm qua và hiện nay khu vực này thường xuyên bị ngập nước nghiêm trọng trong mùa mưa. Nếu thi công công trình này thì sẽ tiêu thoát nước được cho khoảng 2.500 ha, không gây thiệt hại lớn cho các loại cây trồng như cao su, mì, mía…, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của một bộ phận nhân dân địa phương. Ngoài ra, nếu không cắt giảm số vốn 2,5 tỷ đồng đã bố trí trong năm 2011 thì UBND huyện Tân Châu sẽ chủ động triển khai công tác đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng dọc theo hai bên bờ kênh theo thiết kế được duyệt và đơn giá đất hiện hành. Theo quy định thì đơn giá đền bù đất áp dụng theo giá thực tế thị trường hằng năm. Do vậy, nếu phải cắt giảm, thời gian triển khai đền bù kéo dài, giá thị trường thay đổi sẽ gây khó khăn không nhỏ cho công tác đền bù trong những năm sau này.

Từ các yếu tố thực tế như vậy, UBND huyện Tân Châu đã có Tờ trình UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tiếp tục bố trí vốn đầu tư cho dự án kênh tiêu Hội Thành để huyện sớm triển khai và hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao. Riêng các công trình khác mà tỉnh đề xuất cắt giảm đầu tư trong năm 2011 huyện Tân Châu hoàn toàn thống nhất để thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Trần Tam