BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 69 đối tượng là người có công

Cập nhật ngày: 21/01/2010 - 09:53
HTML clipboard

Chi trả trợ cấp một lần cho người có công ở Tân Châu

Mới đây, tại hội trường BCH Quân sự huyện, Ban Chỉ đạo 290 huyện Tân Châu tiến hành hội nghị chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân quân du kích và thanh niên xung phong theo Quyết định số 142, ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, Tân Châu có 69 đối tượng được chi trả chế độ trợ cấp một lần (66 đối tượng còn sống, 3 đối tượng đã từ trần), tổng số tiền chi trả là 380.700.000 đồng. Xã Tân Đông được chi trả nhiều nhất (124 triệu đồng). Riêng ông Đặng Đình Đan, sinh năm 1955, xã Tân Đông được nhận chi trả số tiền cao nhất: 9,8 triệu đồng.

Việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm, ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta đối với những người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã về địa phương, gia đình nhưng vì nhiều lý do khác nhau chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

HUỲNH BA