BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các gia đình chính sách

Cập nhật ngày: 23/12/2010 - 10:58

(BTNO)- Ngày 23.12.2010, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Châu đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 290 và Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng một chế độ chính sách nào.

Trao quyết định cho các đối tượng chính sách được hưởng chế độ trợ cấp lần này

Trong đợt này, có 160 đối tượng của 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo các quyết định trên. Như vậy, đã có gần 850 triệu đồng được chi trả cho các đối tượng chính sách theo quyết định trên, trong đó đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290 là 46 trường hợp; đối tượng hưởng theo Quyết định 142 là 114 trường hợp. Người được hưởng chế độ nhiều nhất là 16 năm và người ít nhất được hưởng 2 năm. Như vậy, đến nay trên địa bàn huyện Tân Châu đã có gần 500 đối tượng được hưởng chế độ với số tiền gần 2 tỷ đồng. Đạt được kết quả đó, Ban Chỉ đạo 290 của huyện Tân Châu đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức chỉ đạo các xã/thị trấn triển khai tuyên truyền đăng ký làm thủ tục, tổ chức đưa ra xét duyệt, đảm bảo đúng thủ tục, quy trình và thời gian quy định.

Chế độ chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 290 và Quyết định 142 của Thủ tướng chính phủ thể hiện sự quan tâm ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta đối với những người đã từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước… Qua đó động viên gia đình, đối tượng chính sách tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngọc Mến