BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các gia đình chính sách

Cập nhật ngày: 28/01/2011 - 11:54

Chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 290 và 142 của Thủ tướng Chính phủ

(BTNO)- Ngày 28.1, BCH Quân sự huyện Tân Châu đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 290 và 142 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong đợt này, có 179 đối tượng của 12 xã/thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290 và Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Trong đó đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 290 là 74 trường hợp; đối tượng hưởng theo Quyết định 142 là 105 trường hợp. Như vậy, đến nay trên địa bàn huyện Tân Châu đã có trên 500 đối tượng được hưởng chế độ với số tiền trên 2 tỷ đồng.

CHÍ THÀNH