Tân Châu: Chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 290, 142

Cập nhật ngày: 04/05/2012 - 12:44

(BTNO)- Ngày 4.5.2012, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Châu tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chi trả tiền cho các đối tượng chính sách

Trong đợt này, có 51 người của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền 278.850.000 đồng. trong đó có 13 người hưởng trợ cấp theo Quyết định 290; 38 người hưởng trợ cấp theo Quyết định 142.

Như vậy, đến nay toàn huyện Tân Châu đã có gần 1.000 người được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Mến