BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu có 2 xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 12/02/2014 - 02:18

Làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tân Châu. Ảnh minh họa.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tính đến nay có 2 xã đạt 13/19 tiêu chí là Tân Hưng và Thạnh Đông; các xã còn lại đạt từ 6 đến 8/ 19 tiêu chí.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2013 trên địa bàn huyện gần 109 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương 4 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 63,2 tỷ đồng, ngân sách huyện 31,8 tỷ đồng, ngân sách xã và vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp gần 10 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên huyện đã triển khai thực hiện bê tông xi măng 20 tuyến đường khu dân cư với tổng chiều dài 20,276km; sửa chữa dặm vá, nâng cấp 4 tuyến đường sỏi đỏ dài 14,25km; láng nhựa 4 tuyến và cải tạo 1 tuyến; xây dựng 2 cây cầu và 1 cống qua đường; xây dựng trường chuẩn quốc gia mầm non Thạnh Đông và Tiểu học Thạnh Đông A; xây dựng 3 công trình nhà làm việc công an, xã đội cho 3 xã Tân Hưng, Tân Hội và Tân Phú; lắp đặt 5 trạm biến áp;…

Các doanh nghiệp cũng đã cam kết tiếp tục hỗ trợ cho chương trình trong giai đoạn 2013-2020 là 21,1 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thiết yếu ở 11 xã trên địa bàn huyện Tân Châu.

Ngọc Mến