BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Công tác trồng rừng trên đất bị bao chiếm đạt 141% kế hoạch năm 2011

Cập nhật ngày: 06/01/2012 - 11:25

(BTNO)- Ngày 6.1.2012, UBND huyện Tân Châu đã tổ chức sơ kết công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích năm 2011.

Theo số liệu đo đạc, thống kê rà soát lại, đất bị bao lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn huyện Tân Châu thuộc rừng phòng hộ Dầu Tiếng là trên 1.800 ha tập trung ở các xã Suối Dây, Tân Thành, Tân Hoà và Suối Ngô. Năm 2011, Ban chỉ đạo 875 huyện và các xã có rừng tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ vi phạm tự nguyện xử lý cây trồng không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng theo quy định, công tác xử lý hành chính cũng như tổ chức cưỡng chế được quan tâm thực hiện. Kết quả, trong năm đã lập 65 biên bản vi phạm hành chính với diện tích trên 200 ha, ban hành 166 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 90 quyết định cưỡng chế với diện tích trên 400 ha.

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh

Thực hiện kế hoạch trồng rừng, năm 2011 đã tổ chức di dời, xử lý cây trồng không đúng mục đích và đưa vào trồng rừng được trên 560 ha, đạt 141% kế hoạch tỉnh giao. Nâng tổng số diện tích rừng trồng từ năm 2009 đến nay là trên 1.300 ha, đạt 73,52% diện tích cần xử lý. Trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, do làm tốt công tác giải thích, tuyên truyền về chủ trương của Nhà nước đối với việc xử lý tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích nên trong năm 2011 không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Tuy nhiên, công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện Tân Châu năm 2011 vẫn còn một số tồn tại: còn khoảng 23,16% diện tích đất lâm nghiệp bị bao lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích chưa được xử lý (tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Tân Thành); công tác trồng rừng dù có nhiều tiến bộ so với các năm trước nhưng tình trạng rừng trồng không đạt yêu cầu, không được nghiệm thu còn cao. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung cho công tác di dời, giải phóng các loại cây trồng không đúng mục đích đối với các diện tích còn lại của kế hoạch, đảm bảo chậm nhất đến tháng 4.2012 phải thực hiện hoàn thành mục tiêu.

Dịp này, UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 5 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Tân Châu.

Công Điều