BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Đa số lò giết mổ chưa có hồ sơ môi trường

Cập nhật ngày: 21/10/2014 - 05:31

Trong hơn 100 sạp kinh doanh thịt được kiểm tra, chỉ có sản phẩm thịt của 84 sạp có dấu kiểm soát giết mổ.

Đối với các cơ sở giết mổ, đoàn đã kiểm tra 32 lò mổ, trong đó có 30 lò mổ nhỏ lẻ và 2 lò mổ tập trung. Ở các lò mổ nhỏ lẻ, có tới 24 lò không đủ điều kiện giết mổ, bởi khu vực hoạt động nằm trong khu dân cư, không có hồ sơ môi trường, đặc biệt, trong đó có đến 15/24 cơ sở không có giấy phép kinh doanh.

Đoàn kiểm tra các sạp kinh doanh thịt trên địa bàn huyện.

Đối với 2 lò mổ tập trung tại xã Tân Hà và xã Suối Ngô, chỉ có lò mổ tại xã Tân Hà là đủ điều kiện hoạt động, nhưng lại chưa thể hoạt động vì các lò mổ nhỏ lẻ không chịu tập trung vào khu vực lò mổ này.

Riêng lò mổ tập trung tại xã Suối Ngô vẫn chưa đủ điều kiện thực hiện, vì thiếu dự án kinh tế lò mổ tập trung, thiếu hồ sơ môi trường, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh y tế theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và ra quyết định phạt cảnh cáo trong lĩnh vực thú y.

Ngoài ra, đoàn còn tiến hành kiểm tra 6 trang trại chăn nuôi heo và 5 trang trại chăn nuôi gà. Nhìn chung, các trang trại đều có đủ diều kiện chăn nuôi. Chỉ có 1 trang trại gà ở xã Suối Dây và 1 trang trại vịt ở xã Tân Thành còn nằm trong khu dân cư, chưa đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định.

Đối với hai trang trại này, Đoàn đã lập biên bản buộc di dời ra khỏi khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm tại địa phương.

Chí Thành